Сайта е създаден и се поддържа от Д-р Ивайло Начев н.с І ст , началник Отоневрологично отделение .

Диагностика и лечение на заболявания проявяващи се със симтоми на световъртеж , замайване , загуба на равновесие , залитане , шум в ушите /пищене в ушите , бучене / , намален слух , загуба на слуха.

 

СТАТИИ

  

Национална Многопрофилна Транспортна Болница “ Цар Борис ІІІ “  гр. София

 бул. “МарияЛуиза “ № 106-108

 

Клиника по Неврология : Отоневрологично отделение и Отоневрологичен кабинет

Отоневрологично отделение и Отоневрологичен кабинет към УНГ и в последствие към Неврологична клиника са създадени преди повече от 25 год . Първоначално целта и задачите пред лекарите работещи в тях са изцяло насочени към обезпечаване експертизата , контрола и безопасноста на работещите в железопътния , водния и въздушния транспорт . Изискванията за прецизна оценка на здравето и работоспособноста на пилоти на самолети , машинисти , моряци и други свързани с безопасноста на движението , както и отговорноста свързана с това , с годините води до развитие и утвърждаване на методология на работа и добра лекарска практика . Понастоящем в Отоневрологичен кабинет и Отоневрологично отделение магат да се преглеждат и съответно приемани за лечение и пациенти , които не са служители на системата на транспорта .

Отоневрологичен кабинет разполага с необходимата апаратура за пълно и качествено изследване на функциите на вестибуларния и слухов апарат .Извършват се диагностика и лечение на заболявания проявяващи се с оплаквания от : световъртеж , замаяност , залитане , загуба на равновесие , намален слух , шум в ушите .

Отоневрологично отделение разполага с 15 легла и дава възможност за болнично лечение на пациенти нуждаещи се от хоспитaлизация .

 

Много и различни заболявания могат да се проявяват с един или повече от гореизброените симтоми . Големият диапазон от заболявания с различна патогенеза и топика на болестния процес изискват : лекарят – отоневролог да владее и използва в своята практика както уши-нос-гърло прегледа и неврологичния преглед , така и методите и апаратурата използвани в отоневрологичния преглед . За пълния и качествено проведен преглед , важна част е наличието и използването на съвременна медицинска апаратура .

Ако имате оплаквания от : световъртеж , замаяност , загуба на равновесие , залитане , намаление на слуха , шум в ушите или в главата , главоболие , не изчаквайте и не отлагайте консултацията с лекар . Често тези симтоми могат да бъдат признаци за сериозни и трудно лечими заболявания . Колкото по- рано се постави правилната диагноза и се започне адекватно лечение , толкова вероятноста за излекуване е по- голяма