Д-р Ивайло Начев 

Диагностика и лечение на заболявания проявяващи се със симтоми на : световъртеж, замайване, загуба на равновесие, залитане, шум в ушите, намален слух.

Отоневрологичен кабинет разполага с чакалня с места за сядане и три помещения в които се извършват прегледите и се помещава апаратурата на кабинета .

Апаратура : Видеонистагмограф  ;  vHIT  ;  Елекртронистагмограф ; Ротаторен стол на Барани ; Стабилограф / пусторграф/ ;  Унтербергерограф  ;  Очила на Френцел  ;  Въздушен калориметър   ;  Аудиометър  ;  Импедансметър  ;  Отоскоп  ;  УНГ микроскоп  ;                             

Необходимоста от прилагането на различни методи на изследване и разнообазна апаратура се налага поради факта ,че уврежданията на вестибуларния и слуховия рецептор могат да бъдат както в перферната им част ,така и в централните структури . Също така много и различни заболявания могат да доведат до сходни симтоми и сходни обективни находки . Много често не е възможно диагнозата да се постави само с използването на един метод на изследване или  апарат, колкото и съвременен да е той . Диагнозата за вашето заболяване се поставя след щателна анамнеза и преценка за използване на необходимия набор от изследвания и апаратура . 


Снимки на кабинета :

1.   коридор          снимка 1

2.   кабинет - 1      снимка 1 

3.   кабинет - 2      снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4

4.   кабинет - 3      снимка 1  снимка 2 

 

Снимки апаратура:

1.   Очила на Френцел  

снимка 1     

2.   Електронистагмограф Тьонис  и въртящ се стол на Барани     

снимка 1  снимка 2

3.   Видеонистагмограф - VisualEyes на „Micromedical Technologies    

снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  снимка 5  снимка 6

4.   Въздушен калориметър

снимка 1  снимка 2

5.   Стабилограф

снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  снимка 5 

6.   Аудиометър

снимка 1

Видео :