Цената за преглед и  сътветното заплащане на регистратурата на Транспортна болница се отнасят единствено и само до практиката на Д-р Ивайло Начев.

Служителите на предприятията и дружествата към МТИТС , което се удостоверява със служебна карта , не заплащат направените прегледи  .

 

Цените са за първичен преглед .При вторичен преглед , който се извършва в рамките на 15 до 30 дни след първичния, пациента не заплаща вторичния преглед . Понякога по необходимост се налагат два или три вторични прегледа до 60 дни след първичния , като за тях пациента също  не заплаща  . Вторичния преглед понякога е толкова важен за правилната диагноза и последващо лечение както и първичния преглед .Затова , за да бъде пациента стимулиран и без финансови притеснения  свободно да идва и на вторични прегледи , от него  няма да се изисква тяхното заплащане  . Вторичния преглед е необходим ,дори и ако пациента се чувства напълно излекуван , защото въпреки субективното усещане за оздравяване е възможно болеста да персистира , а това се установява с изследванията и апаратурата и съответно лечението да бъде продължено. 

Преглед на пациент извършен 2 месеца след предхождащ първичен преглед се таксува като първичен преглед.

 

ЦЕНИ: Крайната цена на прегледа и изследванията е 80 лв .  Цената  включва набора от изследвания / посочени по-долу   , които са били необходими да се извършат :

1.Базов отоневрологичен преглед :Включва: анамнеза;при необходимост: неврологичен статус и/или УНГ статус ; отоскопия; преглед с очила на Френцел – спонтанен, позиционен и латентен нистагъм; сатокинетика – проби на Барани, стабилографско изследване, унтербергерограма :  използвана апаратура–очила на Френцел, стабилограф, унтербергерограф, отоскоп.

2.Електронистагмография  - постротаторни проби :Включва: изследване за спонтанни нистагмени реакции и постротаторни проби. Използвана апаратура – електронистагмограф “Тьонис“ и въртящ се стол на Барани.

3.Електронистагмография – калорични проби :Включва: термални калорични проби с 30º и 44ºC /въздушни /. Използвана апаратура–електронистагмограф “Тьонис“ и въздушен  калориметър “Airstar“     

4.Видеонистагмографско изследване :Включва: спонтанни и позиционни нистагмени реакции /вкл. Дикс –Халпайк/, следящи очни движения, сакадични, оптокинетичен нистагъм., калорични проби , /използвана апаратура–видеонистагмограф – VisualEyes на фирмата „Micromedical Technologies, Inc.”/ 

5.Изледване на вестибуларни реакции с апарат за VHIT на BioMed Jena 

6.Аудиологична оценка на слуха, надпрагови проби /апарат - аудиометър - STARKY/ 

7.Импедансметрия на средно ухо –/импедансметър/ 

8.Отоскопия с микроскоп 
   
9. УНГ преглед /отоскопия с микроскоп, фаринго и риноскопия, индиректна ларингоскопия/  .

10. Неврологичен преглед.

 

Отоневрологичен преглед и изследване за издаване талон за ТЕЛК - 70 лв. 

Аудиометрия за  ТЕЛК- / с разчитане на средна загуба на слуха в децибели /  - 10 лв.

 

 Националната Здравно Осигурителна Каса , за съжаление - НЕ  заплаща отоневрологичните изследвания .

 

По преценка на лекаря и при необходимост , особенно при остри вестибуларни кризи / силен световъртеж, залитане , падане , гадене , повръщане / след прегледа може да бъде предложено на  пациента да постъпи по спешност или планово , при нас в Клиниката за допълнителна диагностика и лечение . Като приемането се извършва по Клинична пътека № 113.2  


Понякога за установяване на диагнозата на пациента се налага използването на почти целия набор от изследвания и апаратура, поради което, един преглед може да отнеме до 2 часа, тогава прегледа може да бъде разделен на два етапа  и в различни дни /налагащо се поради умора или засилване оплакванията на пациента/. 

Според остарели схващания и практики   , преди направата на отоневрологични изследвания / свързани с провокация и натоварване на вестибуларния анализатор /се изисква от пациента няколко дни преди това  да спре приема на лекарства с които се лекува . От  натрупания до сега опит е установено ,че това не винаги е удачно .Още повече , че съвременните методи и апарати за изследване на вестибуларната функция са достатъчно прецизни за да може да се установи болестен процес и въпреки потискащото въздействие на приеманите лекарства . Затова , не е необходимо тяхното спиране , а решението за прекратяване приема на лекарства трябва да се обсъжди предварително с лекаря .