Национална Многопрофилна Транспортна Болница “Цар Борис ІІІ“ – София
бул. “ Мария Луиза “ № 106-108

Отоневрологично отделение към Неврологична клиника разполага с 15 легла.

Приемането за болнично лечение на здравноосигурени пациенти става с направление за хоспитализация по НЗОК /направление № 7/ издадено от личен лекар или специалист.

Приема на пациенти се извършва  по клинична пътека № 113.2 – Консервативно лечение на световъртеж, разтройства на равновесието от централен и периферен тип. Минимален болничен престой 4 дни. Пациента заплаща установената потребителска такса в размер на 5.80лв на ден, на касата на болницата освен в случаите когато е освободен от такава.

Приема се извършва след преглед на пациента в предхождащ  ден при което се установява диагнозата и необходимостта от болнично лечение. Пациента се записва в журнал за приемане и му се дава талон на, който е написана датата на приемане и указания за необходимите документи и напътствия за постъпване в болница.

Приема на пациенти се извършва предимно сутрин в интервала от 08 00 до 10 00 часа.

При случаи на спешност - остри вестибуларни кризи пациентите се приемат с предимство .

 

При изписването на пациента , му се дават 2 броя епикризи , рецепта за продължение на лекарствената терапия в домашни условия , препоръки за хигиенно -диетичен режим и назначение за контролни прегледи , като те могат да бъдат до два до три прегледа в рамките на два месеца .

Пациенти които са били на лечение в Отоневрологично отделение след 2007 г .и поради различни причини са загубили своите епикризи могат да получат копия от епикризите си ,  като се свържат с нас .


Снимки на отделението:

снимка 1  снимка 2  снимка 3  снимка 4  снимка  5